Formació continuada

Els professionals de Germans Trias organitzen cursos de formació oberts a professionals d'altres centres.


 

             
             
             
  Curs sobre dolor agut i crònic   Dates: 21, 22, 23 d'octubre        
             
  Actualització en l'atenció al pacient amb migranya a l'area del Barcelonès Nord i el Baix Maresme   Data: 25 d'octubre    
             
  Fragilitat i prehabilitació multimodal en pacients quirúrgics   Data: 30 d'octubre    
             
  Cures d'Infermeria al malalt amb suport respiratori VMNI   Dates: 4,7,12,14,18 de novembre    
             
             
  Algoritmes de laboratori per al diagnòstic de les al·lèrgies   Data: 12 de novembre    
             
  II Curs coneixements en lactància materna per a professionals de la salut   Data: 18 de novembre    
             
  Actualització dels biomarcadors en malalties inflamatòries   Data: 20 de novembre    
             
  8a Diada Mundial per la Prevenció de les Úlceres per Pressió   Data: 28 de novembre    
             
  1a Jornada salut mental perinatal   Data: 13 de desembre    
             
  V Curso de anatomía aplicada a los abordajes transorales de la faringe    Dates:18 i 19 de desembre