Horaris de l'hospital

Accés a l'hospital

  • Entrada principal: de 6 a 22 h
  • Entrada de consultes: de 7 a 15 h
  • Entrada de l'àrea maternal i d'urgències de ginecologia i maternitat: de 0 a 24 h
  • Urgències generals, de traumatologia i pediàtriques: de 0 a 24 h

Ingrés

 

Si heu d'ingressar a l'hospital per una prova o una operació, els horaris més habituals són:

Admissions generals

  • De dilluns a divendres de 8 a 22 h
  • Diumenges i festius de 17 a 19 h

Admissions d'urgències

  • 24 h
 

Visites a hospitalització (horari genèric)

 

 

De dilluns a dissabte de 15 a 21 h
Diumenges i festius de 10 a 21 h

 


 

 

 

 

 

No és permesa l'entrada d'infants menors de 12 anys a les zones d'hospitalització. Per a casos excepcionals, contacteu amb el personal d'infermeria.

Els menors de 12 anys poden romandre a la sala d'espera del vestíbul principal de l'hospital.

 

Visites a unitats específiques

 

Unitat Coronària (UCO)  - 2a planta | passadís muntanya

 

 

 

De 13.30 a 14.30 h
De 18 a 20 h

 

 

Durant la visita del matí, els responsables mèdics informen a les 14.30 h. En cas de no poder seguir aquest horari, comuniqueu-ho a la infermera responsable del malalt.

Només són permeses dues visites alhora per malalt i no és autoritzada l'entrada d'infants.

 

Unitat de Cures Intensives (UCI) - 2a planta | passadís muntanya

 

 

De 8.30 a 9.30 h
De 15.15 a 16.15 h (de 14.30 a 15.15 h informació als acompanyants)
De 20.00 a 21.00 h
De 23.00 a 24.00 h

 

 

 

Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCI Neonatal) - 7a planta | torre Maternal

 

 

Estades dels pares a la unitat

De 9 a 10 h
De 12 a 16 h
De 18 a 22 h
A les 24, les 3 i les 6 h de la nit


Visites dels familiars des del passadís exterior

De 7.30 a 8 h
De 11 a 12 h
De 14 a 14.30 h
De 16 a 17 h
De 19 a 19.30 h
De 22 a 22.30 h

 

 

 

 

Unitat de Diàlisi i Trasplantament - 2a planta | passadís muntanya

Cada dia de 8 a 20 h

 

 

Unitat de Reanimació - 1a planta | passadís mar

 

 

De 8.30 a 9.30 h
De 19 a 21 h
Caps de setmana de 9 a 10.30 h

 

 

 

Unitat de Vigilància Intensiva Cardíaca (VIC) - 1a planta | passadís mar

 

 

De 8.15 a 9.15 h
De 15.15 a 16.45 h
De 22.15 a 23.15 h