Els primers dies a l'hospital

 

 

La secretària de Docència és l’encarregada de fer l’acollida dels residents en el seu primer dia, gestionant tota la documentació, com el contracte i la targeta d’identificació, i organitzant les primeres formacions. Després, el cap de servei i el tutor distribueixen els residents perquè tinguin un primer contacte amb l’especialitat. Durant el primer mes a Germans Trias, els residents combinen la feina al seu servei al matí amb un curs d’Urgències a la tarda. També han d’aprendre com funciona SAP, la Farmàcia, el Banc de Sang i la Biblioteca.

 

Totes les especialitats acreditades per la docència de residents a l’Hospital Germans Trias disposen d’una guia o itinerari formatiu, basat en els programes nacionals de cada especialitat, i adaptat als recursos de l’Hospital. La part principal de cada itinerari és organitzar de forma pràctica -mitjançant rotacions, guàrdies, seminaris, sessions i altres activitats complementàries- la formació de cadascun dels especialistes.

 

“Aquests itineraris formatius són molt importants perquè faciliten que el resident sàpiga què s’espera d’ell i eviten angoixes innecessàries”, explica el doctor Jordi Bonal, president de la Comissió de Docència. “El primer any els residents estan supervisats al 100%, la seva autonomia és progressiva en base a la seva capacitació i aptituds”, afegeix.