Recerca sobre el coronavirus

 

 

Recerca sobre el COVID-19 a l’Hospital Germans Trias i Pujol

 

La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha estat una oportunitat perquè un cop més el nostre hospital doni una resposta no només clínica a l’atendre als pacients, sinó també cercant respostes a través de la recerca clínica.
 

Per aquest motiu l’hospital des del principi de la pandèmia, va tenir la iniciativa per part dels investigadors metges i infermeres del nostre centre, de donar resposta a moltes de les preguntes clíniques per tal de poder avançar en el coneixement d’aquesta infecció i millorar els resultats clínics de la mateixa.
 

Una de les iniciatives que van sorgir va ser la creació d’un comitè assessor format per la Direcció del centre, la Direcció mèdica i d’infermeria, i professionals amb dedicació als pacients i a la recerca per tal de regularitzar i potenciar la recerca col·laborativa d’aquesta malaltia en el nostre hospital.
 

Entre les mesures treballades hi ha la creació d’una base de dades anonimitzada per poder analitzar l’evolució clínica dels pacients infectats per la COVID-19, així com la interacció amb el IGTP per estimular la recerca bàsica i traslacional.
 

Aquesta iniciativa no evita que tots els projectes s'enviin al Comitè d'Ètica de la Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (CEIC) que serà el que amb la seva avaluació, procurarà la correcta realització de la recerca en éssers humans, des del punt de vista metodològic, ètic i legal i que vetllarà per la protecció dels subjectes d'investigació, de manera que es respectin els principis de justícia, beneficència i autonomia d'aquests.

 

Els projectes ens els que s’està treballant són els següents que trobareu en aquest document.