Neurologia

Codi servei:

Recerca:

Les principals línies d’investigació del Servei de Neurologia són:

  • Aterosclerosi intracranial
  • Cognició i malaltia cerebrovascular
  • Neurotoxicitat per ferro en la isquèmia cerebral
  • Neuroimatge i ictus
  • Tractament de l’ictus agut i teràpies de reperfusió i neuroprotecció
  • Biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de l’ictus
  • Tractament dels brots i teràpia cel·lular en l’esclerosi múltiple
  • Atàxies espinocerebel·loses

Presentació:

El Servei de Neurologia té la missió de proveir el diagnòstic i tractament integral i de qualitat de les malalties neurològiques a la població del Barcelonès Nord i el Maresme. I, com a part que és de l’àrea de Neurociències, també té la missió de proporcionar una cartera de serveis terciaris o d’alta complexitat a la mateixa àrea geogràfica i a les comarques gironines. Sempre, procurant el benestar dels malalts i l’excel·lència.

El servei de Neurologia integra l’atenció dels pacients a Urgències, hospitalització, la Unitat d’Ictus, les consultes i els gabinets de proves funcionals, i col·labora amb els altres integrants de l’àrea de Neurociències en els processos d’alta complexitat que s’esmenten a la cartera de serveis de la Direcció Clínica de Neurociències. Disposa d’unitats especialitzades en el diagnòstic i tractament de l’ictus, la neuroimmunologia i l’esclerosi múltiple, les malalties neurodegeneratives, les demències i els trastorns del moviment, l’epilèpsia, les malalties neuromusculars, les cefalees i la neuropsicologia.

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El Servei de Neurologia participa en la formació d’estudiants de 5è del Grau de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. Els professors responsables d’aquesta formació són els doctors Dávalos i Coll.

 

Docència postgraduada

El servei participa en la formació de residents de l’especialitat. Actualment se n’incorporen tres cada any. Els tutors de residents són el doctor Coll i el doctor Becerra.  Durant el primer any, els residents fan rotacions als serveis de Medicina Interna, Cardiologia, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Neurocirurgia i Urgències. Posteriorment fan rotacions específiques de l’especialitat al servei mateix i en centres externs, nacionals i internacionals.

A més, el servei participa en la formació de residents d’altres especialitats que fan rotacions a Neurologia: Medicina Interna, UCI, Medicina familiar i comunitària, Endocrinologia i Nutrició, Rehabilitació i Neurocirurgia. També acull residents d’altres hospitals per a la formació específica en neurosonologia i a la Unitat d’Ictus.

Consulteu la Guia docent.

 

Formació continuada

Es duen a terme sessions setmanals i quinzenals multidisciplinàries sobre neurologia general, patologia cerebrovascular, esclerosi múltiple, epilèpsia o malalties neurodegeneratives, moltes de les quals estan acreditades.