Compromís amb el medi ambient

Política mediambiental

L'hospital disposa d'un document que defineix la seva política mediambiental.

 

Comissió de Residus

Germans Trias compta amb una comissió que vetlla per aconseguir la millor gestió dels residus generats. La comissió elabora, implementa i fa seguiment del Pla de Gestió de Residus, alhora que forma els professionals en aquest àmbit.

 

Pioners a reduir el malbaratament alimentari

El centre ha estat guardonat l'any 2015 per un projecte pioner a Europa de reducció del malbaratament de menús no consumits pels pacients.

El projecte l'ha dut a terme el Grup de treball de Cuina, que ha analitzat les causes que fan que un àpat sigui llençat sense haver-se començat a consumir i ha dissenyat i implantat accions per esmenar-ho.

Així s'ha aconseguit reduir molt considerablement els quilos d'aliments malbaratats cada dia. El següent vídeo resumeix el projecte, que s'ha convertit en un nou àmbit de treball estable de la comissió:

 

 

També s'ha elaborat, conjuntament amb l'empresa de càtering Arcasa,  una 'Guia de bones pràctiques per a la donació d'excedents alimentaris a l'Hospital Germans Trias i Pujol'.  

Per a més informació, podeu contactar amb la Unitat d'Hoteleria: hoteleria.germanstrias@gencat.cat.

 

Pla director d'estalvi i eficiència energètica

L'hospital compta també amb un pla director que s'enfoca a ser referència en l'estalvi i la gestió eficient de l'energia, tant des del punt de vista tècnic com de conscienciació dels professionals.

Recentment ha signat la seva política energètica d’acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria i amb el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 i amb la política energètica catalana establerta per l’Institut Català de l’Energia, que te com a principal missió assolir una economia i societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible en línia amb els objectius europeus en matèria d’energia per l’any 2020.

 

Podeu consultar la política energètica de l’hospital en aquest enllaç.

 

Per a suggeriments respecte a la gestió energètica podeu comunicar-los a través de la direcció de correu electrònic: energia.germanstrias@gencat.cat

 

 

Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a la Direcció de Serveis Generals: dirsergeneral.germanstrias@gencat.cat.