Empreses proveïdores

Funcionament

D’acord amb l’article 53 del RD 3/2011, de 16 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de Sector Públic, les informacions referents a l'activitat de l'òrgan de contractació de l'Hospital Germans Trias (licitacions en curs, adjudicacions, formalitzacions, clàusules administratives generals i particulars) es poden consultar al perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut (ICS), allotjat a la Plataforma electrònica de contractació pública.

Per a qualsevol qüestió, podeu contactar amb la Unitat de Gestió Econòmica i Contractacions de l’hospital: jvalls.germanstrias@gencat.cat | 93 497 87 64. L'atenció presencial és de dilluns a divendres de 8 a 14 h, però cal concertar hora per correu electrònic.

 

Empreses proveïdores actualment contractades