Formació continuada

Els professionals de Germans Trias organitzen cursos de formació oberts a professionals d'altres centres

 

  7a Jornada Mundial por la Prevención de las Úlceras por Presión      Data: 22 de novembre  
               
  II Curs d'infermeria en nutrició artificial per al pacient crític. Criticnutrinurse   Data: 21 i 22 de novembre