Formació continuada

Els professionals de Germans Trias organitzen cursos de formació oberts a professionals d'altres centres

 

             
             
             
             
             
              Cursos de Reanimació Neonatal 2019    Dates: 22 de febrer, 29 de març i 26 d’abril de 2019    
             
  Curs de malnutrició al primer món   Data: 29 de març        
                 
  5è Curs d'Otologia i Base de Crani   Dates: 4 i 5 d'abril        
                 
      

 

X Curso Teórico-Práctico Intensivo de Biología y Patología Moleculares para Médicos

         

     Dates: 24, 25 i 26 d'abril         

 

                 
  Actualització en fons d'ull. Retinografia no midriàtica   Data: 7 de maig    
             
 

 

 

 

  Dates: 15 i 16 de maig