La Comissió de Docència

 

 

 

És un òrgan col·legiat encarregat d’organitzar la formació, supervisar l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos als programes formatius de les especialitats, així com facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents a l’activitat assistencial i ordinària del centre.

 

La Comissió de Docència està formada per un president, actualment, el Dr. Jordi Bonal; un vicepresident, el Dr. Romeu; un grup de vocals que representen els tutors i els residents de les diferents especialitats; el director de centre, Antoni Dávalos, i la secretària, Susana Calvillo.

 

Consulteu en aquest enllaç la memòria de la Comissió de Docència 2018.