Missió, visió i valors

 

Missió

La missió de l'Hospital Germans Trias, com a centre de referència i d'alta tecnologia, és oferir atenció sanitària integral i de qualitat als ciutadans del seu entorn i dur a terme activitats de recerca i docència orientades a la millora de la pràctica clínica.

 

Visió 

Ser un hospital de referència en l'atenció sanitària integral a les persones, en la recerca i en la docència, amb el compromís dels seus professionals i el reconeixement de la societat.

 

Valors

El comportament dels professionals que treballen a l'hospital ha de regir-se per uns valors compartits, coherents amb la nostra missió i complementaris a la missió i els valors ètics de l'Institut Català de la Salut i del Departament de Salut. Aquests valors estan implícits en la nova marca de l'hospital. En aquest sentit, som un hospital:

  • Obert a la societat
  • Proper als ciutadans
  • Expert en el coneixement
  • Compromès amb les persones
  • Sostenible en la gestió dels seus recursos i de l'entorn

 

Aquests valors es resumeixen en la frase: la nostra referència són les persones.