Nous residents: què cal saber

Un cop hagueu escollit i obtingut la vostra plaça al ministeri per cursar l'especialitat a Germans Trias, cal que us poseu en contacte amb la secretaria de la Comissió de Docència de l'Hospital:

 

Dades de contacte

Susana Calvillo Hernández

Planta 1, mòduls nous

93 497 84 86

formpostgrau.germanstrias@gencat.cat

Atenció de 8 a 15 h de dilluns a divendres

 

Documentació a preparar

També, caldrà que comenceu a preparar la documentació següent, que haureu de lliurar a la mateixa secretaria, concertant prèviament cita:

  • Dues fotografies mida carnet
  • Una fotocòpia del DNI o NIE
  • Una fotocòpia de la targeta de la seguretat social o del certificat
  • Una fotocòpia compulsada del títol de graduat, o bé una fotocòpia i l'original (o el resguard de sol·licitud de l'original). En el cas de persones estrangeres, la homologació del títol de Medicina
  • Full original d'adjudicació de la residència a l'Hospital Germans Trias
  • Fotocòpia del carnet de col·legiat o certificat
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la vostra cartilla bancària (cal que sigueu el/la titular del compte)
  • Si sou pares, cal aportar la fotocòpia del llibre de família
  • Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals

 

Benvingut/da!