Els professionals participen

 

Més de 800 professionals participen en comitès i comissions. El seu compromís és clau i un dels punts forts de l'hospital.

 

Comitès assistencials

Reuneixen tots els especialistes implicats en el diagnòstic i el tractament de les malalties més complexes per garantir la màxima coordinació i qualitat. Són els següents:

 

 

 

 

 

Comissions clíniques

 

Estan integrades per professionals que treballen per millorar diversos aspectes transversals de l'assistència. Algunes compten amb subcomissions específiques.

 

 

 

Comissions d'infermeria

 

Estan integrades per professionals d’infermeria que treballen per millorar diversos aspectes transversals de l'assistència. Algunes compten amb subcomissions específiques.

 

 

 

Més comissions i comitès

 

A més, l'Hospital Germans Trias compta amb comissions específiques d'infermeria i amb altres comissions i comitès que agrupen professionals que treballen en qüestions concretes:

 

 

Per tenir-ne més informació, no dubteu a contactar amb la Direcció de Qualitat a través del correu electrònic qualitat.germanstrias@gencat.cat.

 

 

 

Més de 800 professionals participen en comitès i comissions. El seu compromís és clau i un dels punts forts de l'hospital.

 

Comitès assistencials

Reuneixen tots els especialistes implicats en el diagnòstic i el tractament de les malalties més complexes per garantir la màxima coordinació i qualitat. Són els següents:

 

 

 

 

 

Comissions clíniques

 

Estan integrades per professionals que treballen per millorar diversos aspectes transversals de l'assistència. Algunes compten amb subcomissions específiques.

 

 

 

Comissions d'infermeria

 

Estan integrades per professionals d’infermeria que treballen per millorar diversos aspectes transversals de l'assistència. Algunes compten amb subcomissions específiques.

 

 

 

Més comissions i comitès

 

A més, l'Hospital Germans Trias compta amb comissions específiques d'infermeria i amb altres comissions i comitès que agrupen professionals que treballen en qüestions concretes:

 

 

Per tenir-ne més informació, no dubteu a contactar amb la Direcció de Qualitat a través del correu electrònic qualitat.germanstrias@gencat.cat.