Professionals jubilats

 

 

Associació de Metges i Facultatius Jubilats

 

L'any 2015 a l'Hospital Germans Trias es va constituir l'Associació de Metges i Facultatius Jubilats, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu propiciar la continuïtat de les relacions personals i professionals entre els metges jubilats i l’hospital.

 

L’associació ha dut a terme diverses activitats com són un curs de preparació per a la jubilació de metges, organització dels “dinars de germanor” entre els socis, distribució del Setmanari de l’hospital, participació en la campanya ”Amics de Can Ruti”, i no fa molt la creació d’un web de l’associació.

 

L'entitat és a disposició de qualsevol professional que vulgui contactar-hi. El correu electrònic és: secre.mjubilats.germanstrias@gmail.com.

 

Membres de la Junta de l'Associació de Metges i Facultatius Jubilats de l'Hospital Germans Trias

President: Ramon Coll

Vicepresident: Salvador Aymerich

Secretari: Josep Teixidó

Tresorer: Antoni Natal

Vocals: Roser Garcia-Guasch

             Pilar Latorre

             Antoni Curós

 

Si voleu consultar més informació sobre l'Associació de Metges i Facultatius Jubilats, podeu fer clic en aquest enllaç: http://metgesjubilatshugt.wixsite.com/canruti.

 

 

 

 

Associació de Diplomats d’Infermeria Jubilats

 

El 2017 s'ha constituït l'Associació de Diplomats d’Infermeria Jubilats de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu propiciar la continuïtat de les relacions personals i professionals entre els diplomats d’infermeria jubilats i l’Hospital.

Aquesta és la primera associació de professionals jubilats de diplomats d’infermeria de l’ICS.

L'entitat és a disposició de qualsevol professional que vulgui contactar-hi. El correu electrònic és: secre.dijubilats.germanstrias@gmail.com.

 

 

Membres de la Junta de l'Associació de Diplomats d’Infermeria Jubilats de l’Hospital Universitari Germans Trias

Presidenta: Xus Rios

Vicepresidenta: Roser Cruz

Secretari: Francisco Borràs

Tresorera: Dolors Reguant 

Vocals: Jacinto González

             Rosa Castellsagué

             Francisca Marin