Qualitat reconeguda

La qualitat de l'Hospital Germans Trias la reconeixen:

 

La Generalitat de Catalunya

Mitjançant l'acreditació del Departament de Salut, amb un compliment del 95,5% dels estàndards del Model d'acreditació de centres d'atenció aguda de Catalunya.

 

 

 

Els pacients

Aquests són els principals resultats de les enquestes de satisfacció fetes a l'hospital el 2017:

 

Satisfacció: puntuació sobre 10 que els pacients donen a l'atenció global rebuda a l'hospital.

Fidelitat: percentatge de pacients que manifesten que voldrien tornar a ser atesos a Germans Trias.

 

 

Les entitats certificadores ISO 9001 i acreditadores

 

Diverses àrees de l'hospital i les empreses públiques i institucions que hi treballen tenen reconeixements de qualitat:

 

 

 

El sector

Germans Trias ha estat reconegut els anys 2016 i 2017 amb els premis d’Excel·lència en la categoria d'alta tecnologia a la Jornada de Benchmarking del Consorci de Salut i Social de Catalunya. En la darrera edició, l’Hospital va rebre ser guardonat, també, amb diploma d'honor en les categories de gestió d'estades, cirurgia major ambulatòria i mortalitat.

 

El 2013 el centre ha rebut el premi a l'Excel·lència en Qualitat de la Fundació Avedis Donabedian.

 

 

Per tenir-ne més informació, no dubteu a contactar amb la Direcció de Qualitat a través del correu electrònic qualitat.germanstrias@gencat.cat.