Neurologia

Codi servei:

Recerca:

Les principals línies d’investigació del Servei de Neurologia són:

 • Tractament de l'ictus agut i teràpies de reperfusió i neuroprotecció
 • Neuroimatge i biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de l'ictus
 • Potencials evocats somatosensorials en l'ictus isquèmic agut
 • Tractament amb oligonucleòtids antisentit de la malaltia de Steinert

 • Estimulació magnètica transcranial en el tractament de dolor central

 • Tractament dels brots i teràpia cel·lular en l'esclerosi múltiple
 • Teràpia cel·lular amb cèl·lules mesenquimals i investigació bàsica i traslacional amb cèl·lules dendrítiques i tolerogèniques en l'esclerosi múltiple
 • Atàxies espinocerebel·loses
 • Biomarcadors diagnòstics i pronòstics de malalties neurodegeneratives
 • Identificació de factors genètics associats a malalties neurodegeneratives
 • Tractament de l'epilèpsia refractària
 • Epilèpsia en poblacions especials
 • Estatuts epilèptic. Factors pronòstics associats e impacte de l'implementació del EEG urgent en pacients amb alteració de l'estat mental.

Presentació:

El Servei de Neurologia té la missió de proveir el diagnòstic i tractament integral i de qualitat de les malalties neurològiques a la població del Barcelonès Nord i el Maresme. I, com a part que és de l’àrea de Neurociències, també té la missió de proporcionar una cartera de serveis terciaris o d’alta complexitat a la mateixa àrea geogràfica i a les comarques gironines. Sempre, procurant el benestar dels malalts i l’excel·lència.

El servei de Neurologia integra l’atenció dels pacients a Urgències, hospitalització, la Unitat d’Ictus, la Unitat de Monitorització d'Epilèpsia, les consultes i els gabinets de proves funcionals, i col·labora amb els altres integrants de l’àrea de Neurociències en els processos d’alta complexitat que s’esmenten a la cartera de serveis de la Direcció Clínica de Neurociències. Disposa d’unitats especialitzades en el diagnòstic i tractament de l’ictus, la neuroimmunologia i l’esclerosi múltiple, les malalties neurodegeneratives, les demències i els trastorns del moviment, l’epilèpsia i trastorns de son, les malalties neuromusculars, les cefalees i la neuropsicologia.

Tipus Servei: 9

Correu: neurologia.germanstrias@gencat.cat

Docència:

Docència pregraduada

El Servei de Neurologia participa en la formació d’estudiants de 5è del Grau de Medicina de la UAB al Campus Can Ruti. Els professors responsables d’aquesta formació són el doctor Antoni Dávalos i la doctora Mónica Millán.

 

Docència postgraduada

El servei participa en la formació de residents de l’especialitat. Actualment se n’incorporen tres cada any. Els tutors de residents són el doctor Juan Luis Becerra, la doctora Meritxell Gomis i la doctora Lourdes Ispierto. Durant el primer any, els residents fan rotacions als serveis de Medicina Interna, Cardiologia, Medicina Intensiva, Psiquiatria, Neurocirurgia i Urgències. Posteriorment fan rotacions específiques de l’especialitat al servei mateix i en centres externs, nacionals i internacionals.

A més, el servei participa en la formació de residents d’altres especialitats que fan rotacions a Neurologia: Medicina Interna, Medicina Intensiva, Medicina familiar i comunitària, Endocrinologia i Nutrició, Rehabilitació i Neurocirurgia. També acull residents d’altres hospitals nacionals i internacionals així com neuròlegs generals i altres especialistes per a la formació específica en les unitats especialitzades.

 

 

Informació per a residents 2022
 

Consulteu la Guia docent.