Tractament i Protecció de Dades

 

  • Identificació del tractament: " Fitxer de recursos humans"
  • Responsable del tractament: Direcció Gerència. Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona.
  • Finalitat: Gestió de la formació del personal de l’ICS.
  • Legitimació: Execució d'un contracte en què l'interessat és part i Compliment d'una obligació legal.
  • Destinataris: Es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable del tractament.
  • Drets de les persones interessades: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Direcció Gerència (Institut Català de la Salut. Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web de l’Institut Català de la Salut. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
  • Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament. Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar el Registre d’Activitats de tractament de l’ICS http://ics.gencat.cat/ca/lics/proteccio-dades/